Wijkraad Born west

Vraag of uitdaging als Non-Profit organisatie

De wijkraad wil bezien of het mogelijk is in de wijk samen met de bewoners energie op te wekken en/of in te kopen/verkopen. Deskundig advies en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven is hierbij gewenst

Tegenprestatie in overleg te bepalen.