Sittard-Geleense Uitdaging krijgt startbijdrage van het Oranje Fonds.

Met een subsidiebijdrage van 30.000 euro wil het Oranje Fonds de Sittard-Geleense Uitdaging de eerste 3 jaren bijstaan in haar doelstellingen.

‘Het bevorderen van de betrokkenheid in de samenleving’ is de doelstelling waar het Oranje Fonds en de Sittard-Geleense Uitdaging in elkaar een medestander hebben gevonden. De Sittard-Geleense Uitdaging is een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in Sittard-Geleen te verbeteren.

De Sittard-Geleense Uitdaging , opgericht op 11 april 2016, wordt gedreven door een club enthousiaste ‘Jonge Honden’ en ‘Oude Rotten’ uit het Sittard-Geleense bedrijfsleven: de Matchgroep genoemd. Zij zetten zich in om de uiteenlopende aanvragen van maatschappelijke organisaties te realiseren. Dit zijn uitdagingen op het gebied van Materialen (spullen), Middelen en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde) die bijdragen aan een betere leefkwaliteit van de inwoners van Sittard-Geleen.

Uitdagingen van onder andere Burgerkracht Sittard-Oost, werkgroep Wijkblad, Stichting Speelgoedbank de Grabbelton, Volkstuinvereniging Sittard en Jong Nederland Lutterade zijn het afgelopen halfjaar aangegaan. Er komen steeds meer nieuwe aanvragen binnen en een aantal aanvragen zijn nog in behandeling. Begin oktober buigt de matchgroep zich over de aanvragen die de afgelopen 2 maanden zijn binnengekomen. Meer informatie over de Sittard-Geleense Uitdaging is te vinden op www.sittard-geleenseuitdaging.nl .

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. In 2015 besteedde het Oranje Fonds ruim € 31 miljoen aan het versterken van de sociale cohesie en het vergroten van participatie. Het fonds steunde 1.307 aanvragen met een financiële bijdrage. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: