Scouting St. Salvius Limbricht

Vraag of uitdaging als non-profit organisatie

In 2022 zal onze vereniging de opstallen en deel van de grond van de oude voetbalvereniging van Guttecoven kopen van de Gemeente Sittard-Geleen. Momenteel zijn de laatste voorbereidingen van de omgevingsvergunningen aan de gang, waarbij we uitgaan van een goedkeuring in 2022. Hierna kunnen wij starten met het geschikt maken van de opstallen en het buitenterrein om onze jeugdleden een fantastische tijd te bieden in een natuurlijke omgeving direct gelegen aan het natuurgebied in Guttecoven. Dit initiatief komt mede tot stand door de inzet van de gemeente Sittard-Geleen en beoogd ook een plek van ontmoeting te worden voor activiteiten van andere lokale verenigingen.

Voor het tot stand komen van de geschikte omgeving maken wij graag gebruik van lokale ondernemers die ons willen helpen aan materialen en daar waar nodig enige hand en span diensten.

Als tegenprestatie denken wij aan een wandel-orriëntatietocht voor het personeel van de ondernemers die een bijdrage leveren. Dit is leuk voor de samenwerking van personeel binnen het bedrijf en als ontmoeting tussen bedrijven onderling. In deze wandel- orriëntatietocht worden de deelnemers uitgedaagd om op basis van aanwijzingen en raadsels de juiste weg te vinden. Dus een gezellig team uitje. Aantal deelnemers zal in overleg plaats vinden.

www.scoutingstsalvius.nl

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: