MVO maar dan anders!

doe mee met het leukste ondernemende netwerk

Over ons

Wat is de Sittard-Geleense Uitdaging?

De Uitdaging is dé maatschappelijke makelaar van Nederland! Met meer dan 40 lokale Uitdagingen door heel het land waaronder onze lokale Uitdaging hebben wij het mooiste en leukste netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Samen met deze vrijwilligers uit het bedrijfsleven zorgen wij ervoor dat bedrijven kosteloos stichtingen en verenigingen ondersteunen. Wij zijn een ondernemersnetwerk dat doet.

“We werken zelfstandig lokaal met de kracht van de landelijke organisatie”

Waarmee ondersteunen we stichtingen en verenigingen?

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

We zien dat stichtingen en verenigingen vaak mooie ideeën hebben, maar dat de uitvoering ervan niet altijd van de grond komt. Meestal komt dit omdat er te weinig geld, tijd of kennis aanwezig is.

Maatschappelijke organisaties kunnen in dat geval bij hun lokale Uitdaging een aanvraag indienen voor Materialen, Menskracht of Middelen. Met deze aanvraag gaat de lokale Uitdaging aan de slag. Samen met de bedrijven uit het netwerk wordt er gekeken hoe de vraag kan worden ingevuld. Als er een bedrijf is die de vraag kan invullen dan spreken we van een match.

Wat hebben we te bieden voor ondernemers en bedrijven?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen wordt steeds belangrijker. Wij helpen bedrijven met de invulling van hun maatschappelijke bijdrage.

Door samen met de Uitdaging ondersteuning te bieden aan stichtingen en verenigingen draag je bij aan een mooiere samenleving en toon je als bedrijf je maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast kom je als ondernemer ook in contact met allerlei bedrijven uit dezelfde regio maar ook met bedrijven uit het landelijke netwerk.

Oftewel de ultieme kans om je eigen netwerk te vergoten!

Betrokken mensen

dragen de Sittard-Geleense Uitdaging

Zonder de juiste mensen op de juiste plek zou er geen Sittard-Geleense Uitdaging zijn. Mensen die geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt. Mensen die ondernemers willen stimuleren op lokaal niveau maatschappelijk betrokken te zijn. Mensen die willen bemiddelen in Menskracht, Materiaal en Middelen om maatschappelijke organisaties te helpen en mensen die een zelfstandige stichting zoals de Uitdaging willen organiseren, adviseren en helpen in de dagelijkse uitvoering.

Een Lokale Uitdaging wordt gerund door de manager of coördinator. Deze heeft een aantal taken die essentieel zijn voor de activiteiten van de Uitdaging. De manager is de spin in het web die zorgt voor de continuïteit van de stichting en op zoek gaat naar nieuwe vormen van samenwerking. Bij het leggen van verbindingen tussen vragers en aanbieders doet de manager regelmatig een beroep op de matchgroep, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld. Samen zorgen ze voor de opvolging van vragen en aanbod. Naast het operationele team dat bestaat uit de manager met vaste ondersteuners en de matchgroep bestaat de organisatie van de stichting uit een bestuur en een adviesgroep die nauw met elkaar samenwerken.

Hieronder stellen we je graag voor aan de betrokken mensen die deUitdaging dragen.

Marion Scheijen - manager de Uitdaging
06-18812901 | info@sittardgeleenseuitdaging.nl

Manager

De spin in het maatschappelijke web

Samen met onze maatschappelijk betrokken founders, partners en overige ambassadeurs, vertegenwoordigt Marion de Sittard-Geleense Uitdaging en is zij ons eerste aanspreekpunt.

“Het is fantastisch om samen met het bestuur van de Uitdaging, de matchgroep, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de gemeente en alle inwoners te werken aan het leggen van verbindingen tussen verenigingen en het lokale bedrijfsleven en daarmee unieke en betekenisvolle samenwerkingsverbanden te stimuleren.”

Ondersteuners

Onze rotsen in de uitdagende branding

Mark Tielemans
Mark Tielemans
12websites.nl - Website, drukwerk en vormgeving

“De Uitdaging is een bijzonder leuke manier om als ondernemer maatschappelijk een bijdrage te leveren in je directe eigen leefomgeving”

Frank Arets
Frank Arets
helpdesk voor Vereniging & MKB

“Voor regelgeving, processen, subsidies en organisatieadvies”

man zakelijk smartphone
Wil jij onze stichting ondersteunen
op jouw vakgebied?
Meld je dan direct aan!

De Matchgroep

brengt maatschappelijke vraag met ondernemend aanbod samen

De Matchgroep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit het bedrijfsleven van de gemeente Sittard-Geleen, die zich allen op vrijwillige basis inzetten. Deze ondernemers en werknemers behandelen vraag en aanbod en stellen hun netwerk ter beschikking om matches te sluiten. Deze Matchgroep stimuleert het bedrijfsleven uit Sittard-Geleen om Maatschappelijk Betrokken en Betekenisvol te ondernemen en dit in de praktijk te brengen.

Wat doen ze precies?

Aanvragen van stichtingen, verenigingen en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. Na acceptatie gaan de leden aan de slag om een antwoord te vinden op de vraag. Als dit gelukt is noemen we dit een gerealiseerde match. De Matchgroep komt een aantal keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Anita Janssen BPV
Anita Janssen - Accountancy
Erik Bisschops
Eric Bisschops - Risicomanagement
Helmi van Bergen
Helmi van Bergen - Organisatieadvies
Mark Tielemans 2MKB_nl - Wonna_nl
Mark Tielemans - Marketing, communicatie & events
marion
Marion Scheijen - Procesondersteuning
Mireille de Bruijn - Secretariaat
Norbert Dehing - Petit verbindt
Norbert Dehing - ICT
21462790_1420700577998501_3480578644570007858_n
Paul de Langen - Mobiliteit
Richard - voorzitter SGU - Brutus Werkt
Richard van Eeden - Arbeidsmarkt
Roel Sluijsmans
Roel Sluijsmans - Financieel
Ronald Mullens - Roy Works
Ronald Mullens - Makelaardij
download
Sebastiano Janssen - Facilitaire diensten
Irene Leentjens - Libra recruitment
Irene Leentjens - Werving & detachering
Eugene Lebon
Eugene Lebon - Stadsdeelmanager
Frank Arets - Frankarets_nl
Frank Arets - Organisatieadviseur
Zelf mee doen in de matchgroep?
Meld je dan direct aan!

Het bestuur

houdt de koers op onze doelstellingen en missie

Het bestuur van de Sittard-Geleense Uitdaging is verantwoordelijk voor het realiseren van onze doelstelling en missie, het genereren van de Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de manager.

Anita
Anita Janssen - BPV Accountants
Penningmeester

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Irene
Irene Leentjes - Libra Recruitment
Secretaris

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

Richard - voorzitter SGU - Brutus Werkt
Richard van Eeden - BrutusWerkt
Voorzitter

“Citaat of persoonlijke omschrijving”

De Adviescommissie

Sluit aan op lokale maatschappelijke vraagstukken

In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de gemeente en diverse koepelorganisaties, gericht op Kunst en Cultuur, Sport, Welzijn en onderwijs. Deze commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke algemene maatschappelijke trends die aanpak behoeven.

De adviescommissie komt doorgaans 1 a 2 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:

De adviescommissie van de Uitdaging

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: