Moedercentrum Casa Mama Lisi

Vraag of uitdaging als non-profit organisatie

Hallo,

Casa Mama Lisi is een stichting die met een kleine subsidie van de gemeente Sittard Geleen, een veilige plek kan zijn voor vrouwen binnen onze gemeentegrenzen. Er wordt dagelijks gewerkt aan het invullen van onze laagdrempelige huiskamer waar gezelligheid en warmte de boventoon voeren. Daarnaast bieden we vrouwen de mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen daar waar nodig en gewenst.
Voor iedereen is er een plekje pngeacht land van herkomst, leeftijd van vrouwen, seksuele geaardheid, wel/geen kinderen, religie en taal.
We willen,samen met onze twee deeltijd beroepskrachten, 50 vrijwilligers en vele bezoekers die deelnemen aan onze activiteiten,van en met elkaar leren!

Wij vragen een van de maatschappelijk ondernemers om vanuit uw visie te kijken en te beoordelen hoe Casa Lisi haar werk doet.
Hoe beoordeeelt u wat we doen en wat kunnen we eventueel nog meer doen om ons Moedercentrum nog neter te profileren, rekening houdend met het lage budget dat wij hebben.

Als tegenprestatie nodigen wij u graag uit voor onze eerstvolgende 'Open Dag' waarop u kennis kunt maken:
* met een deel van onze activiteiten
* met de heerlijke hapjes die door onze deelnemers, uit allerlei windstreken, gemaakt zijn.

https://casamamalisi.wordpress.com

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: