Lotjes Dotjes

Aanbod als Maatschappelijk Verbonden Ondernemer

Komend jaar willen wij starten met een vernieuwd concept en dat ik het aanbieden van therapie via Reborn baby's. Dit concept is gestart doordat onze kinderen er bij toeval enorm goed op reageerde en dit willen we in de toekomst ook voor andere mensen kunnen aanbieden. We zoeken instellingen en organisaties die mee willen gaan in een proefbezoek. Voor veel mensen is al gebleken dat dit zeer werkzaam kan zijn. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij oudere mensen met eenzaamheid en/ of dementie bijvoorbeeld.

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: