Stichting Knooppunt Informele Zorg


Het Knooppunt Informele Zorg richt zich op drie pijlers: mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en zelfregie.
 

Telnr algemeen: 046 750 84 10

 
 

Notities

Het Knooppunt Informele Zorg richt zich op drie pijlers: mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en zelfregie. Praktisch omvat dat het onderling verbinden van (lokale) organisaties die informele zorgers ondersteunen, maar ook het verstevigen van de relatie met professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en WMO-consulenten.