Overkoepelende website voor notariszaken en notarissen.
 

Telnr algemeen: 0900 346 9393
Website: Informatie voor stichtingen en verenigingen
Website: Vind een notaris in de buurt

 
 

Notities

Waarom een vereniging of stichting bij de notaris oprichten?

Het oprichten van een vereniging met een notariële akte zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de leden en het vermogen van de vereniging. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een vereniging is een rechtspersoon. Dat betekent onder meer dat een vereniging bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. De ‘spelregels’ van de organisatie worden officieel vastgelegd in statuten. Deze regels moeten zorgen voor een goede interne organisatie van de vereniging.

Om een stichting op te richten is het noodzakelijk om naar de notaris te gaan. Voor de oprichting is namelijk een notariële akte verplicht. De notaris zal u hierbij Ook na de oprichting kunt u met vragen bij de notaris terecht, bijvoorbeeld over de wijziging van statuten, bij vragen over de interpretatie van de statuten, bij geschillen binnen het bestuur of vragen over bevoegdheden van het bestuur of van individuele bestuurders.

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: