frankarets.nl

Aanbod als Maatschappelijk Verbonden Ondernemer

Ik ben een verbinder met en binnen het publieke domein, specifiek gemeenten. Gemeentelijke organisaties hebben voor mij geen geheimen. Ik ken de processen, procedures, mandaten, budgetten, bevoegdheden, etc. Ik kan dus helpen met vragen en verzoeken aan gemeenten. Ook kan ik maatschappelijke organisaties helpen bij het formuleren van hun ambities, visie, beleid, toekomstvisie, etc.

Tegenprestatie in overleg te bepalen.

www.frankarets.nl