frankarets.nl

Aanbod als Maatschappelijk Verbonden Ondernemer

Ik ben een verbinder met en binnen het publieke domein, specifiek gemeenten. Gemeentelijke organisaties hebben voor mij geen geheimen. Ik ken de processen, procedures, mandaten, budgetten, bevoegdheden, etc. Ik kan dus helpen met vragen en verzoeken aan gemeenten. Ook kan ik maatschappelijke organisaties helpen bij het formuleren van hun ambities, visie, beleid, toekomstvisie, etc.

Tegenprestatie in overleg te bepalen.

www.frankarets.nl

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: