Dank jullie wel!

Dank jullie wel!

Want dankzij jullie was ons Walking Dinner een daverend succes!

We hebben elkaar ontmoet op een fantastische locatie bij Buitenplaats de Vief Heringe. Er is hartelijk gelachen met onze gastheer en ludieke veilingmeester Gilles Proust. Met bewondering luisterden we naar de muziek van het talentvolle duo Barn & Belle. We genoten van de heerlijke gerechten die door de Vief Heringe geserveerd werden en we leerden elkaar een stukje beter kennen.

De SGU Fundraiser
De opbrengst van het Walking Dinner is bedoeld om ervoor te zorgen dat Stichting de Sittard-Geleense Uitdaging (SGU) samen met haar partners kan blijven werken aan het verbinden van lokale ondernemers met maatschappelijke organisaties. Naast de inzet van een grote groep Maatschappelijk Verbonden Ondernemers in de vorm van materialen, mensen, kennis en kunde, heeft de stichting net als elke andere organisatie te maken met kosten voor zaken zoals bijvoorbeeld backoffice, lidmaatschap Nederlandse Uitdaging, website, communicatie en het kunnen blijven faciliteren van activiteiten.

Veiling
Met grote dank aan Buro Pinkpop, Rabobank Westelijke Mijnstreek en Fortuna Sittard konden we vijf unieke stukken door Gilles laten veilen. Twee prachtige beelden van Jo Ramakers, een mooi schilderij van Jits Bakker, een door alle spelers gesigneerd Fortuna shirt en de twee allereerste tickets voor Pinkpop 2020 met het door Jan Smeets gesigneerde Pinkpopboek… brachten samen met de kaartverkoop maar liefst € 3.617,50 op!

Wij als organiserende ondernemers achter de Sittard-Geleense uitdaging kijken met trots terug op een geslaagde en succesvolle fundraiser voor onze Stichting. Daarbij durven we met zekerheid te zeggen dat we alle mensen die erbij waren een heerlijke avond hebben bezorgd en dat geldt ook voor onszelf!

Dank jullie wel!
namens de Sittard-Geleense Uitdaging
De ondernemers achter de SGU

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: