Bijzonder in Beweging

Vraag of uitdaging als non-profit organisatie

Stichting Bijzonder in Beweging organiseert in heel Limburg beweegactiviteiten voor mensen met een (veelal verstandelijke of meervoudige) beperking. We brengen wekelijks meer dan 500 mensen in beweging. We zijn op zoek naar partijen die ons kunnen ondersteunen op bijvoorbeeld het gebied van fondsenwerving, subsidieaanvragen, verbindingen leggen met het bedrijfsleven, meer bekendheid krijgen, een club 'vrienden van…' oprichten, etc.
Tegenprestatie in overleg, vermelding op onze website en social media is in ieder geval mogelijk.

www.bijzonderinbeweging.nl