Advocatenkantoor KampsVanBaar steunt de Sittard-Geleense Uitdaging

KampsVanBaar Advocaten is met ingang van 2017 lid geworden van de Club van 100 van de Sittard-Geleense Uitdaging. Het advocatenkantoor toont haar maatschappelijke betrokkenheid door zich voor 3 jaren te verbinden aan de Uitdaging en levert hiermee een bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid van de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen.

KampsVanBaar Advocaten is een ondernemingsgericht kantoor met vestigingen in Sittard en in Maastricht. We verlenen juridische assistentie aan ondernemers, ondernemende instellingen en particulieren in en buiten de regio. Het kantoor werkt vanuit een breed specialisme: alle facetten waar een ondernemer tegenaan kan lopen of vragen over kan hebben. Ondernemingsrecht, Contractenrecht, Arbeidsrecht, Familierecht, Huurrecht, Faillissementsrecht enzovoorts. Daarnaast staan ook de strafrecht advocaten van KampsVanBaar klaar om rechtzoekenden bij te staan.

De kracht van KampsVanBaar advocaten is niet alleen het doorzien van de juridische elementen van een vraag van de ondernemer. Juist ook met cijfermatige onderbouwing een strategisch adviseur zijn geeft een meerwaarde aan het advies en de verdere begeleiding. Zeker in de wisselwerking en met de energie die ondernemers kenmerkt!

Meer informatie: www.kampsvanbaar.nl

 

 

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: