begeleiding subsidie aanvraag G-voetbal

VV Sittard heeft sinds enkele jaren G-voetbal in zijn aanbod.
De afgelopen heeft het zich als volgt geëvalueerd: er zijn twee groepen 1. jongere leeftijd met syndroom van Down (groep Wim Jacobs) en 2. oudere groep die onder leiding staat van Dieuwertje Mangeng.
Beide groepen worden ondersteund door een aantal vrijwilligers van VV Sittard en in sommige gevallen ook al door ouders.

Beide groepen trainen op vrijdagavond en spelen geen wedstrijden. Dat is ook niet erg want vaak is dit voldoende en zeker voor de jongere kinderen is de belasting van wedstrijden voor ouders te groot. Echter VV Sittard wil zich maatschappelijk onderscheiden en dat deze groep ook volwaardig onderdeel wordt van de club.
Derhalve willen we ondanks al het fantastisch werk van de vrijwilligers een duurzamer en consistenter onderdeel maken van de club.

Derhalve willen we als club graag kijken welke subsidiemogelijkheden er zijn om het G-voetbal bij VV Sittard naar een hoger niveau te brengen. Bestuurlijk zitten de portefeuilles hartstikke vol en is gewoonweg de ruimte er niet.

Dieuwertje en Wim hebben zich inmiddels bereid verklaart om samen met een subsidieadviseur iets uit te werken.

Vraag: kan iemand ons begeleiden bij de subsidie-aanvragen en kijken hoeveel subsidie we kunnen ontvangen ?

de contactgegevens van Dieuwertje 06-48123363 en Wim 06-14119800

de tegenprestatie willen we gaarne leveren in de vorm van een sponsorpakket. Afhankelijk van de tegenwaarde in geld kunnen we hier een pakket tegenover stellen of mogelijk een maatwerkafspraak.

Met vriendelijke groet,

Marcel van Pol
bestuurslid vvsittard

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: