Ondersteuning sportverenigingen door Ecsplore

Op dit moment wordt er door sportverenigingen hard gewerkt om de maatschappelijke en sportieve ambities zo snel als mogelijk weer op te kunnen pakken. Voor vragen en ondersteuning kunnen sportverenigingen terecht bij team verenigingsondersteuning van Ecsplore. Ondersteuning kan worden geboden op corona gerelateerde vragen alsook op algemene verenigingsvraagstukken zoals het werken aan vrijwilligersbeleid, een herijking van de toekomstvisie, een technisch- of pedagogisch beleidsplan of het ontwikkelen van nieuw aanbod.