ondersteuning bij het realiseren van een adequate bestuurlijke organisatie

’t Patronaatje in de herstructureringswijk Stadbroek is een centrale ontmoetingsplaats. Zij vormt tevens de basis voor de nieuw te realiseren speelvoorziening. De gemeente Sittard-Geleen is bereid ’t Patronaatje (als ‘gebouw’) te behouden mits er een degelijke beheersstructuur wordt gerealiseerd (stichting, bestuur, sluitende exploitatie). Pogingen om te komen tot een dergelijke structuur verlopen moeizaam, m.n. kennis over de verschillende aspecten van ‘besturen’ ontbreken c.q. zijn te mager. Men zoekt vooral in de eerste periode naar realisatie naar professionele ondersteuning.