ondersteuning bij het realiseren van een adequate bestuurlijke organisatie

’t Patronaatje in de herstructureringswijk Stadbroek is een centrale ontmoetingsplaats. Zij vormt tevens de basis voor de nieuw te realiseren speelvoorziening. De gemeente Sittard-Geleen is bereid ’t Patronaatje (als ‘gebouw’) te behouden mits er een degelijke beheersstructuur wordt gerealiseerd (stichting, bestuur, sluitende exploitatie). Pogingen om te komen tot een dergelijke structuur verlopen moeizaam, m.n. kennis over de verschillende aspecten van ‘besturen’ ontbreken c.q. zijn te mager. Men zoekt vooral in de eerste periode naar realisatie naar professionele ondersteuning.

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: