Tegemoetkoming in de kosten van zaalhuur

Wij zijn een nonprofit vereniging die alleen als doel heeft mensen die liefhebber van Duplicate scrabbelen zijn de mogelijkheid te bieden om dit in clubverband te doen.

Momenteel krijgen wij wel eens giften van mensen die ons willen sponseren en komen ook wel eens gastspelers die voor de avond betalen maar dit biedt ons weinig zekerheid m.b.t het kunnen voldoen van de zaalhuur.

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: