Tegemoetkoming in de kosten van zaalhuur

Wij zijn een nonprofit vereniging die alleen als doel heeft mensen die liefhebber van Duplicate scrabbelen zijn de mogelijkheid te bieden om dit in clubverband te doen.

Momenteel krijgen wij wel eens giften van mensen die ons willen sponseren en komen ook wel eens gastspelers die voor de avond betalen maar dit biedt ons weinig zekerheid m.b.t het kunnen voldoen van de zaalhuur.