bestuurders voor onze vereniging

wij zijn op zoek naar personen met bestuurlijke ervaring en met bekendheid in het Sittard-Geleense sociale en maatschappelijke leven te weten: 1) een persoon met als aandachtsgebied het co̦rdineren van de bestuurstaken en het delegeren op een stimulerende wijze daarvan (voorzitter), alsmede 2) een persoon die belast kan worden met het financiÌÇle beheer der gelden van de vereniging.