Hulp voor nieuwe locaties Kinderzwerfboekstations en Tweedehands kinderboeken voor KinderzwerfboekStations in de aandachtswijken van Zuid-Limburg

Kinderzwerfboek wil zoveel mogelijk kinderen in NL en in het bijzonder in aandachtswijken aan het lezen krijgen om hiermee het taalkundig inzicht van kinderen te vergroten, kinderen een beter toekomstperspectief te bieden en de kans op armoede te verkleinen.

Veel kinderen hebben thuis geen of weinig boeken om te lezen.åÊ Doel van de vraag?

Kinderen stimuleren om thuis boeken te lezen. Lezen is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Nog steeds verlaat 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Maar als er thuis boeken zijn, gaan kinderen gemiddeld drie jaar langer naar school dan leeftijdgenoten uit gezinnen zonder boeken. Boeken stimuleren tot doorleren. Hierdoor hebben kinderen later meer kans op een goede toekomst.

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: