Ontwerp en drukken folder en visitekaartjes

De JCR bestaat sinds februari 2015, bestaat uit jongeren tussen 12-18 jaar en adviseert de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek gevraagd en ongevraagd over (ambulante) jeugdhulp. Zij willen belanghebbenden en jongeren in de regio informeren over wat ze doen, waarom ze dat doen en wie er achterzitten. Folders en visitekaartjes zijn communicatiemiddelen die hiervoor ingezet kunnen worden.