Ontwerp en drukken folder en visitekaartjes

De JCR bestaat sinds februari 2015, bestaat uit jongeren tussen 12-18 jaar en adviseert de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek gevraagd en ongevraagd over (ambulante) jeugdhulp. Zij willen belanghebbenden en jongeren in de regio informeren over wat ze doen, waarom ze dat doen en wie er achterzitten. Folders en visitekaartjes zijn communicatiemiddelen die hiervoor ingezet kunnen worden.

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: