2MKB.nl

Aanbod als Maatschappelijk Verbonden Ondernemer

2MKB.nl wil graag een non-profit organisatie helpen met het opzetten en inrichten van een ‘plug & play’ nieuwsbrief-systeem waarmee de organisatie gemakkelijk en snel kan communiceren richting leden, sponsoren of andere doelgroepen. Eén of meerdere personen binnen de organisatie krijgen instructies hoe nieuwsbrieven gemaakt en verstuurd kunnen worden. De economische waarde van een dergelijke opdracht varieert tussen de 750 en 1250 euro.

In ruil hiervoor vraagt 2MKB om een vaste ‘powered by’ vermelding in de footer van de e-mails die verstuurd gaan worden en om een goed geschreven verslag met foto’s (bijvoorbeeld van de instructiesessie). Tot op de Beursvloer!

https://2mkb.nl

De Sittard Geleense Uitdaging is als stichting per 1-1-2023 gestopt.

Op zoek naar verbindende partijen in de regio die jouw stichting of vereniging verder kunnen helpen? Check dan ons online loket:

Hulpvragen van maatschappelijke organisaties kunnen online nog altijd geplaatst worden via het landelijke platform NU Vraag & aanbod: