De Club van 100

Als betrokken bedrijf of ondernemer in de lokale markt ontvang je veel sponsoraanvragen. ‘Nee’ verkopen is nooit leuk. De Club van 100 biedt hiervoor een praktische oplossing.

Voor een vast bedrag per jaar draag je actief bij aan concrete aanvragen van lokale stichtingen, verenigingen en organisaties. Dit doe je door middel van een bijdrage aan de activiteiten van de Sittard-Geleense Uitdaging.

Bedrijven kunnen zich op verschillende manieren verbinden aan de Club van 100 en dragen hiermee bij aan de continuïteit van de Sittard-Geleense Uitdaging. Als Platina lid draagt een bedrijf €100,- per week bij, als Gouden lid €100,- per 2 weken, als Zilveren lid €100,- per maand en als sponsor €100,- per kwartaal.

Als lid krijg je goed inzicht in wat er lokaal speelt, terugkoppeling van het resultaat en word je meegenomen in gezamenlijke publicaties. Leden van de Club van 100:

 • worden uitgedaagd om een concrete aanvraag in te vullen die aansluit bij uw kennis en vakgebied
 • kunnen op een eenvoudige manier iets toevoegen aan de samenleving
 • krijgen er een onbetaalbare ervaring voor terug
 • krijgen goed inzicht in wat er lokaal speelt
 • krijgen toegang tot een interessant netwerk
 • krijgen terugkoppeling van het resultaat en worden meegenomen in gezamenlijke publicaties

Als lid van de club van 100 bepaal je zelf of en in welke vorm je wil deelnemen aan de activiteiten van de Sittard-Geleense Uitdaging.

Hieronder staan de verschillende vormen nog eens genoemd met de tegenprestaties in de vorm van exposure. Deze zijn uiteraard aan te passen op verzoek van de potentiële sponsors, echter wel in verhouding met de hoogte van het sponsorbedrag.

Platina lidmaatschap: 100,- per week
Bedrijven die structureel € 100,- per week bijdragen (€5200,- p er jaar).

Tegenprestatie SU:

 • Vermelding als platina lid op de site
 • Vermelding in jaarverslag en andere uitingen
 • Extra zichtbaarheid op jaarlijkse beursvloer/borrel/netwerkbijeenkomst
 • Wordt meegenomen in alle persuitingen van de Sittard-Geleense Uitdaging

Gouden lidmaatschap: 100,- per 2 weken
Bedrijven die structureel €100,- per 2 weken bijdragen. (€2600,- per jaar)

Tegenprestatie SU:

 • Vermelding als gouden lid op de site
 • Vermelding in jaarverslag en andere uitingen
 • Extra zichtbaarheid op jaarlijkse beursvloer/borrel/netwerkbijeenkomst
 • Ontvangt info over maatschappelijk betrokken ondernemen en rol bij de Sittard-Geleense Uitdaging voor gebruik in eigen uitingen van het bedrijf.

Zilveren lidmaatschap: 100,- per maand
Bedrijven die structureel €100,- per maand bijdragen. (€1200,- p/jaar)

Tegenprestatie SU:

 • Zichtbaarheid op de sociale mediasites van de Sittard-Geleense Uitdaging
 • Trots zijn op wat de Sittard-Geleense Uitdaging kan doen en betekenen en de verbondenheid van het bedrijf daaraan
 • Vermelding als sponsor op de site
 • Vermelding als sponsor in jaarverslag
 • Ontvangt info over maatschappelijk betrokken ondernemen en rol bij Sittard-Geleense Uitdaging voor gebruik in eigen uitingen van het bedrijf

Sponsor:  100,- per kwartaal
(€400,- per jaar)

Tegenprestatie SU

 • Zichtbaarheid op de sociale mediasites van de Sittard-Geleense Uitdaging
 • Trots zijn op wat de Sittard-Geleense Uitdaging kan doen en betekenen en de verbondenheid van het bedrijf daaraan.

WIE DOEN AL MEE: